Water als LEVENSmiddel

Water is zo gewoon voor ons, terwijl het een van de meest opmerkelijke stoffen op onze planeet is. Het komt zowel voor in vaste als vloeibare als gasvorm voor. Voeg daar nog een gelvorm aan bij zoals nog niet zo lang bekend is. Water zet binnen een bepaald bereik uit, terwijl de temperatuur verlaagt. Water blijkt in ons lichaam als een batterij te werken die zich met licht oplaadt. Maar water blijkt ook net als een bandrecorder informatie vast te kunnen houden.

Sinds het ontstaan van onze planeet is er geen druppel water verloren gegaan, het blijkt een onverwoestbare stof. Maar water vervuilt makkelijk.

Wanneer het om onze gezondheid gaat in relatie tot water, dan is het een van de belangrijkste stoffen als voorwaarde voor het scheppen van onze gezondheid. Het wordt daarom ook wel het goedkoopste medicijn genoemd.

Onze algemene kennis om te begrijpen dat water niet overal gelijk is, kan een stuk beter. Er zijn grote verschillen tussen water uit de kraan, uit een fles, uit een beek of rivier, regenwater of sneeuw op te merken. Dan kom je zowel op het gebied van wetenschap als op een randgebied van bioresonantie als op spiritualiteit of religie terecht en die hebben allemaal terecht hun eigen plek. Maar uw hond of kat weet instinctief het verschil, die drinkt meestal het liefst uit een regenplas. In de landbouw worden grote verwervelingsinstallaties gebruikt om het water te energetiseren om hogere opbrengsten te verkrijgen.

In een gratis lezing van 90-105 minuten krijgt u informatie over water en gezondheid. De lezingen vinden zowel plaats via Zoom als in een huiskamer als in een openbare plek. Niet alleen de zuiverheid, maar ook de structuur, energie, pH, geleidingswaarden etc van water komen aan bod.

We gaan ook uw eigen water van voorkeur testen. We kijken welk mineraalwater uit een fles goed is en welk mineraalwater u beter kunt laten staan. We bekijken ook de functies van bestaande toestellen om water te zuiveren en te bewerken. U krijgt bovendien de gelegenheid om één week uit te proberen wat water voor uw gezondheid kan doen en u krijgt elke dag een leuke en eenvoudige praktijkproef.

Neem contact op voor info op afspraak of ik zie u op de volgende uitnodiging!