Inspanningstest en Rustmeting


Middels een inpanningstest kom je precies te weten waar je ideale hartslagwaardes liggen voor de sport of inspanning die je wilt leveren. De test wordt op een geëikte hometrainer afgenomen en de methode (Energy Control Methode) is wetenschappelijk erkend. Je krijgt een trainingsschema mee en indien je dat wilt kun je al na 6 weken een (halve) marathon of een 10km lopen. De voorwaarden hiervoor zijn zeer toegankelijk!Met een rustmeting wordt je stressniveau en ademhalingspatroon in rust gemeten. Bij chronische stress en /of vermoeidheid, fibromyalgie of inspanningsastma krijg je een perfect programma om dit te tacklen!
HRV

HRV


De EC-methode is gebaseerd op hartslagvariabiliteit (HRV). HRV is de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen. Bij een gezond lichaam in rust is die variatie groot. Bij inspanning wordt de HRV steeds lager: rond het omslagpunt is hij zelfs 0. Als ook in rust de HRV laag is, dan is dat een teken dat er iets niet goed is. Hoe zit dit?

Het lichaam heeft een zenuwstelsel dat veel functies aanstuurt zonder dat wij daar bewust bij nadenken. Hartslag, ademhaling, zweten en spijsvertering zijn daar enkele voorbeelden van. Dit zenuwstelsel heet het autonome zenuwstelsel en bestaat uit twee delen: de sympaticus en de parasympaticus.
Sympaticus


Sympaticus


De sympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het gaspedaal van een auto. Als de sympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling sneller, gaat de hartslag omhoog, stagneert de doorbloeding en staat de spijsvertering stil. Er komt adrenaline vrij met als doel om pijn en vermoeidheid – tijdelijk – niet of minder te voelen. Dit wordt ook wel de “fight or flight”-status genoemd en dit is van oudsher zinvol bij levensgevaarlijke situaties die in principe kortdurend zijn. Nadat het gevaar geweken is, hoort alles weer terug te keren naar een rustig niveau. Maar de sympaticus wordt ook geactiveerd bij stress, verdriet, trauma’s en zorgen. Deze oorzaken kunnen veel langer aanhouden, waardoor het lichaam te lang geactiveerd wordt, zonder dat herstel de kans krijgt.
Parasympaticus

Parasympaticus


De parasympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het rempedaal van een auto. Als de parasympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling langzamer en minder diep, daalt de hartslag, komt de doorbloeding op gang, evenals de spijsvertering. De parasympaticus is belangrijk bij herstel, rust en het aanvullen van energievoorraden.
Disbalans


Disbalans


Bij veel mensen met burn-out, ME of chronische vermoeidheid zien we dat de sympaticus overuren draait en dat de parasympaticus nauwelijks actief is. Het gaspedaal wordt continu ingetrapt en het lichaam krijgt geen gelegenheid zich te herstellen. Dit is een puur lichamelijke reactie op (psychologische) stress, verdriet of trauma’s en is terug te zien in de gemeten HRV in rust, die te laag of soms zelfs bijna 0 is. De EC-methode richt zich op het herstellen van de HRV in rust.
Vetverbranding & Suikerverbranding

Vetverbranding & Suikerverbranding


Een belangrijk aspect van het verschil tussen sympaticus en parasympaticus is dat je in het ene geval vooral suikers verbrandt en in het andere geval vetten. Vet is een brandstof waar we heel veel van hebben (zelfs als je niet dik bent) en waar we heel lang mee kunnen doen. De hoeveelheid suikers is beperkt: je bent er snel doorheen als je niet oppast. Als de sympaticus aldoor geactiveerd is, blijf je suikers verbranden en omdat die op zeker moment op zijn, krijg je het gevoel dat je geen energie meer hebt. Je hebt wel energie, namelijk vet, maar omdat je in de verkeerde status zit, kun je je vetvoorraden niet aanspreken.
Ademhaling

Ademhaling


De HRV is beïnvloedbaar via de ademhaling. Veel mensen ademen in rust veel sneller dan gewenst, waardoor de sympaticus wordt geactiveerd. Dit leidt tot een te hoge suikerverbranding, vermoeidheid en tal van hieraan gerelateerde klachten. Via ademtherapie kan het ademhalingspatroon worden verbeterd, zodat herstel en aanvulling van energievoorraden weer mogelijk worden. Het lichaam kan weer in balans komen.
Omslagpunt

Omslagpunt


De HRV neemt af als de inspanning toeneemt, net zolang tot hij 0 is. Op dat moment is er sprake van volledige suikerverbranding en dit wordt ook wel het omslagpunt genoemd. Via de HRV kan gemeten worden bij welke hartslag dit omslagpunt ligt. Bij sporten is dit een belangrijke grens voor het bepalen van de trainingszones. In welke zones iemand moet trainen, is verder afhankelijk van de huidige conditie en de trainingsdoelen.
Voeding

Voeding


Voeding speelt een zeer belangrijke rol bij een gezonde leefwijze. Het is naast een goede ademhaling en een trainingsprogramma op maat de derde component van de EC-methode. We schrijven zeker geen dieet voor, maar geven globale adviezen over hoe een gezond voedingspatroon eruit ziet. Indien meer nodig is, verwijzen we door naar een voedingsdeskundige.